Velkommen

Bjerke Storvel er en politisk uavhengig paraplyorganisasjon for velforeninger, borettslag og sameier i Bjerke bydel.

På disse sidene vil vi legge ut informasjon og linker som kan være nyttig for våre medlemmer og andre som interesserer seg for hva som skjer i vår bydel.

Du kan kontakte oss på e-postadresse post@bjerkestorvel.no, eller pr. brev til Bjerke Storvel, Postboks 44 Årvoll, 0515 Oslo.

Her kan du følge oss på Facebook