Velkommen

 

Bjerke Storvel er en politisk uavhengig paraplyorganisasjon for velforeninger, borettslag og sameier i Bjerke bydel.

På disse sidene vil vi legge ut informasjon og linker som kan være nyttig for våre medlemmer og andre som interesserer seg for hva som skjer i vår bydel.

Du kan kontakte oss på e-postadresse post@bjerkestorvel.no, eller pr. brev til Bjerke Storvel, Brobekkveien 53, 0598 Oslo.

AKTUELT:

Badedammen på Årvoll er truet av forurensning, grunne planer om å åpne bekken og sende bekkevannet ned i dammen. “Badedammens Venner” er stiftet, og de har sendt et opprop til myndigheter og andre interessenter. Last ned oppropet her.

Vellets årsmøte avholdes 27. april 2016 kl. 18:30 i Bjerke nærmiljøsenter, Brobekkveien 53, 0598 Oslo. Alle beboere hos våre medlemmer er velkommen.

Her kan du følge oss på Facebook