Årvoll ridesenter

Ridesentertomta er solgt til Vedal Utvikling AS. Hva den skal brukes til er helt i det blå. Øvre Disen velforening har kontakt med Vedal, og er blitt lovet at naboer og velforening skal bli tatt med på råd når utnyttelse av tomten skal bestemmes.