Revidert grøntplan for Oslo

Det er nå kommet et utkast til revidert grøntplan for Oslo.

Bakgrunn:

Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder, samt mer belastning på eksisterende grøntområder. I tillegg er det et økt behov for nye grøntområder.

Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt 15.12.93).

I kommuneplan 2004 står det:
”Det skal foretas en gjennomgang og oppdatering av Grøntplanen, ..”

Byøkologisk program 2002-2014 fastslår:
”…kommunedelplanen for grønnstruktur tas opp til revisjon for å tilpasses føringene i Byøkologisk program”

Detaljer om planen kan du laste ned fra PBEs hjemmesider

Bjerke Storvel har avgitt en høringsuttalelse. Den kan du laste ned her: Høringsuttalelse.