Trafikken på Årvoll

Trafikken på Årvoll, særlig i Årvollveien, har økt dramatisk de siste 6 årene. Årsakene til dette er selvsagt mange nye boliger, på Østreheim og Årvollskogen, men også fortetting i området generelt.

Trafikksituasjonen i Årvollveien har blitt vanskeligere og vanskeligere de siste årene, med utbyggingen av Årvollskogen og Østreheim boligsameier med over 400 boenheter samt 48 boenheter i Årvollveien 70. I tillegg er et ridesentertomten uavklart og det foreligger foreløpig løse planer om barnehage eller boliger øverst i Østreheimsveien. Nå har man begynt detaljplanlegging av en betydelig utbygging på tomten til Hustvedt, med ca 100 boliger.

Det er dessverre ingen ting som tyder på at man har til hensikt å gjøre noe gjennomgripende med trafikksituasjonen på Årvoll, men velger å bare la det utvikle seg ukontrollert.

Bjerke Storvel har sendt et innspill til de siste byggeplanene. Du kan lese det her.