Linderud Gård

1814 PÅ LINDERUD GÅRD.

Bydel Bjerke i samarbeid med Linderud gård og frivillige organisasjoner ønsker alle velkommen til 1814 på Linderud Gård 6. og 7. september.

På Linderud Gård vil man få en historisk opplevelse av livet i 1814 og hendelsene rundt Linderud Gård i 1814 og det som knyttet gården til grunnlovsarbeidet på Eidsvoll.

Brobekk skolehage delta med en av markedsbodene, der man skal selge poteter og grønnsaker som kan relateres til drift på Linderud gård langt tilbake i tid.

Mer info http://www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no/article280566-40214.html

Det er lagt ut flyers i posthyller på Økern og levert ut  til alle bydelens barne- og ungdomsskoler.

I denne uken vil vi også komme rundt til de fleste( største) barnehagene i bydelen og levere ut flyers og vi er takknemlige om disse sendes ut til alle foreldre.

Til slutt – ta med venner, kolleger og familie til folkefest i 1814 på Linderud Gård.

Tlf 468 69 685

Mail: tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

 

28/5 – 2014: GODE NYHETER FOR LINDERUD GÅRD!!!

Etter et par år med nedslående dårlige budsjetter, er det en stor glede å meddele at vi har mottatt et ekstraordinært tilskudd fra Oslo Kommune på kr. 400 000. Det betyr at vi kan gjennomføre våre vanlige åpne omvisninger i sommer.

I november 2009 ble det holdt et seminar om bruk og vern av Linderud Gård. Gården drives i dag som museum, og det holdes konserter og andre tilstelninger i sommermånedene. Se www.linderud-gaard.no.

Linderud Gård har en aktiv venneforening som hjelper til ved arrangementer, og har egne tilstelninger. Berke Storvel er medlem av venneforeningnen, og vil gjerne anbefale våre medlemsorganisasjoner å melde seg inn. Hvis du vil bli medlem, kontakt kari.greve@nasjonalmuseet.no eller ring 92 62 43 20.

Linderud Gård