Protest mot nedleggelse av 59-bussen

Den 23. mars overleverte vi, sammen med «aksjonsleder» Sveinung Groven og Vera Madsø, representant for nærmiljøsenteret, et protestskriv til byråd for samferdsel, Ola Elvestuen. Skrivet inneholdt et krav om at beslutningen om nedleggelse av 59-bussen og reduksjon av tilbudet til 58-bussen blir omgjort.

Her kan du laste ned skrivet.