Haraldrud Varmesentral – pelletsovn

Fylkesmannen godkjente Hafslunds søknad om utvidet utslippstillatelse, for utslipp at svevestøv og NOx ut over de nasjonale grensene.

Sammen med Groruddalen Miljøforum og Refstad vel klaget vi Fylkesmannens godkjenning inn til Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet tar klagen delvis til følge, og endrer Fylkesmannens vedtak, ved at det stilles strengere krav til rensing. Last ned direktoratets konklusjon her.

En kommentar til «Haraldrud Varmesentral – pelletsovn»

  1. Interessant at flere pf8nsker pe5 hvordan vi kan fe5 bedre dkmakrotisee strukturer.Det med at alle stemmer skal telle likt er en utfordring. Jeg tror likevel at man kan fe5 med mindre tettbygde omre5der pe5 e5 delta i Norge dersom de ff8ler at de kan fe5 det vanskeligere for e5 bli overkjf8rt. Det er for e5 beskytte minoriteter at man har fordelingsmandat og lignende. Dersom man vill vekk fra dette, se5 tror jeg at det er viktig e5 gi dem mer makt pe5 andre me5ter. For eksempel gjennom mer konsensus. Det kan gjf8res se5 enkelt som e5 forlange 2/3 flertall for partiinterne beslutninger og jobbe mer for e5 bruke grunnloven nasjonalt. Hva gjelder Venstre i dag, se5 tror jeg at det er best e5 begynne med eget demokratiunderskudd interne. Her er det mye e5 gjf8re. Likevel kan man jo diskutere allt mulig.

Stengt for kommentarer.