Revidert grøntplan for Oslo

Det er nå kommet et utkast til revidert grøntplan for Oslo. Bakgrunn: Stor befolkningsvekst og fortetting av byggesonen medfører økt utbyggingspress på ubebygde områder, inkl. grøntområder, samt mer belastning på eksisterende grøntområder. I tillegg er det et økt behov for nye grøntområder. Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag å revidere gjeldende Grøntplan (vedtatt 15.12.93).… Read More »