Haraldrud Varmesentral – pelletsovn

Fylkesmannen godkjente Hafslunds søknad om utvidet utslippstillatelse, for utslipp at svevestøv og NOx ut over de nasjonale grensene. Sammen med Groruddalen Miljøforum og Refstad vel klaget vi Fylkesmannens godkjenning inn til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet tar klagen delvis til følge, og endrer Fylkesmannens vedtak, ved at det stilles strengere krav til rensing. Last ned direktoratets konklusjon her. Read More »