Konsekvensutredning for Økernområdet

Bjerke Storvel har i et brev til Plan- og bygningsetaten forlangt at det nå må fremlegges en helhetlig konsekvensanalyse for Økern-området. Området er under sterkt press på grunn av nye, allerede påbegynte boligprosjekter i nærområdet rundt torget i Økern Torgvei og i Spireaveien. Hertil kommer pågående planarbeid for en rekke andre store prosjekter i nærområdet,… Read More »