Protest mot nedleggelse av 59-bussen

Den 23. mars overleverte vi, sammen med "aksjonsleder" Sveinung Groven og Vera Madsø, representant for nærmiljøsenteret, et protestskriv til byråd for samferdsel, Ola Elvestuen. Skrivet inneholdt et krav om at beslutningen om nedleggelse av 59-bussen og reduksjon av tilbudet til 58-bussen blir omgjort. Her kan du laste ned skrivet. Read More »

Trafikken på Årvoll

Trafikken på Årvoll, særlig i Årvollveien, har økt dramatisk de siste 6 årene. Årsakene til dette er selvsagt mange nye boliger, på Østreheim og Årvollskogen, men også fortetting i området generelt. Trafikksituasjonen i Årvollveien har blitt vanskeligere og vanskeligere de siste årene, med utbyggingen av Årvollskogen og Østreheim boligsameier med over 400 boenheter samt 48… Read More »